lunes, diciembre 21, 2009

Dödshungrig (Muerta de hambre)

"Jag har varit tjock olycksdrabbad sa länge jag kan minnas. Ända kunde jag drömma om att bära bjällror eller pissa vilt i en flaska.
Jag minns hur jag sprang över barndomens obefläckade ängar, olycklig och svettig"

(Principio de Muerta de hambre, publicado en Suecia por Ord & Bild, 2009
Traducido del castellano por Annakarin Thorburn)