Mis libros

Mis libros

lunes, diciembre 21, 2009

Dödshungrig (Muerta de hambre)

"Jag har varit tjock olycksdrabbad sa länge jag kan minnas. Ända kunde jag drömma om att bära bjällror eller pissa vilt i en flaska.
Jag minns hur jag sprang över barndomens obefläckade ängar, olycklig och svettig"

(Principio de Muerta de hambre, publicado en Suecia por Ord & Bild, 2009
Traducido del castellano por Annakarin Thorburn)